Produkt info

RIFE Power Bugs Zapper tehnologija:

Radi se o korišćenju malih količina električne struje radi onemogućavanja ili ubijanja virusa, bakterija i drugih patogena (kao što su kvasac i mikoplazme) u telu.

Ova bio-tehnologija zasniva se na ponovljivim laboratorijskim nalazima istraživanja koja dokazuju konzistentne negativne efekte koje električna struja ima na mikrobe.

3,500.00 3,200.00Add to cart