Produkt info

Napredni neinvazivni uređaj za analizu,dijagnostiku i terapiju zdravstvenog sistema, koristeći rezoluciju svetlosnog talasa za skeniranje i otkrivanje funkcionalnog statusa ljudskog tela ili za praćenje postepeno formiranih abnormalnih stanja do osam nivoa strukture organizma.
Kako funkcioniše?
Sve informacije o stanju tela isporučuju se u mozak. Koristimo specijalne trigger senzore koji su oblikovani kao slušalice kako bi se povezali na njega. Pored toga, koristimo najsavremeniji softver kako bi smo dobili ove podatke, dekodirali ih i kreirali ih na ekran u obliku trodimenzionalnih modela organa, tkiva i ćelija. Podaci o objektivnom stanju tkiva tela, ćelija, hromozoma i čak i hormona se prenose u realnom vremenu i odmah dekodiraju u obliku specifičnih dijagnoza i preporuka.
Biorezonantna tehnologija
Biorezonanta je u suštini interakcija između organizama i njihovih frekventnih obrazaca koji se nalaze u određenom obliku ili odzvanjaju zbog kretanja organizama. Tehnologija biorezonance radi u saradnji sa uređajima za biofeedback Huntera koji su poznati kao “moždane mašine” ili psihofizički pojačavači (metatroni).

TRETMANI
1. Glavna karakteristika softvera je funkcija zvana “Trodimenzionalno skeniranje” koja omogućava automatizovanu lokalizaciju problema ili nodusa u kome se pojavio tumor, nasledna bolest itd. Takođe pronalazi razlog za pojavu bolesti na nivou genoma, prenoseći jedan po jedan histološki isečak, citološka sečenja, hromozomske setove, odvojene hromozome i ide dublje na fragmente DNK heliksa.
2. Hunter pokazuje u kojoj fazi razvoja je poremećaj i da li je proces akutan ili hroničan. Pored toga, određuje kako će se poremećaj razvijati u budućnosti. Ovo omogućava otkrivanje da li je terapija pogodna ili telo može rešiti problem samo po sebi.
3. Nakon merenja, Hunter može tretirati klijenta pomoću funkcija METAterapije, fitoterapije, akupunkturne terapije i terapije irisa. Tretman se odvija na osam nivoa: prvi na molekulu, a zatim na ultrastrukturama, na heliksu DNK, na hromozomu, na nukleusu, ćeliji, tkivu, do celog organa, što ga čini vrlo efikasnim i uspešnim.
* Korisnik može posmatrati efikasnost direktno na ekranu.
* Uporedna analiza pokazuje promene koje se odvijaju pre i posle tretmana.
4. Hunter je sposoban meriti oscilacije lekova kao što su suplementi, homeopatski lekovi, biljni lekovi,farmaceutski lekovi, hrane. Pomoću ove funkcije može se naći najefikasniji lek za pacijenta. On može da identifikuje koji terapijski lek najbolje funkcioniše i koja su opterećenja prisutna.

Karakteristike:
Frekvencija internog generatora – 4,9GHz, Prosečno vreme skeniranja – 2 sekunde.
Tačnost istraživanja: anatomska struktura do 95%, histološki modeli 85-90%, genetski i hromosomski modeli 80-90%
Broj kompjuterskih grafičkih modela organa i tkiva – 1432
Broj digitalizovanih spektralnih etalona preparata i procesa – 4012
Glavne funkcije: Bakterijska istraživanja, Ultrastruktura, Identifikacija nodus granica, Vegeto-test, Smart-filter, Entropija analiza, NLS analiza, Uporedna analiza

Ko koristi Hunter 4025 uređaj?
Lekari, Naturopati, Osteopati, Kiropraktičari, Licencirani nutricionisti, Medicinske sestre, Registrovane medicinske sestre, Asistenti lekara, Integrativna medicina / CAM Programski direktori, Tradicionalna kineska medicina (TCM) i Komplementarna medicina, Homeopati, Masažni terapeuti, Medicinski SPA Wellness i fitnes centri, Kozmetički saloni, Farmaceuti, Medicinski studenti, Licencirani biljni lekovi, Lekari za alternativnu medicinu.

3,500.00 3,200.00Add to cart